Witaj na stronie  Fundacji Rozwoju Mediacji.

Fundacja Rozwoju Mediacji jest organizacją pozarządową, utworzoną przez doświadczonych mediatorów z wieloletnią praktyką w przeprowadzaniu postępowań mediacyjnych.

Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Nasze cele realizujemy prowadząc mediacje, upowszechniając wiedzę dotyczącą mediacji oraz różnych form jej wykorzystania, a także podejmując działania na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Działamy także w innych obszarach: prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje.

 

Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, prawa  pracy i ubezpieczeń. Nasz zespół stanowią mediatorzy, którzy ukończyli liczne szkolenia z mediacji, m. in. z mediacji gospodarczych, cywilnych i rodzinnych, a także z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów. W naszej pracy kierujemy się Standardami Prowadzenia Mediacji przyjętymi przez Fundację Rozwoju Mediacji.

Nasi mediatorzy wpisani są na Listę stałych mediatorów Fundacji Rozwoju Mediacji prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.